Stödjande samtal


En av mina styrkor är att lyssna. Ibland finns det ingen att tala med. Det kanske inte går att tala med nära och kära om just det du vill tala om. Då kan jag vara en avlastningsplats, ett bollplank, en hjälp för dig att komma vidare i ditt liv.

Kommunikation är viktigt och det är viktigt att få prata om hur du som människa känner och tycker. Att kunna samtala med någon oberoende för att reda ut vad som är vad och hitta de lösningar som finns. Det jag erbjuder är att vara en samtalspartner som varken värderar eller dömer det som sägs. Min del är att vara ditt stöd och den som lyssnar.

Det som är viktigt i mina samtal är att utgå från att dina svar på dina frågor finns inuti dig själv. Det kan vara svårt att se då du är mitt i någon situation. Att visa på din egen kraft som finns och att stärka dig som den du vill vara.

I mina samtal använder jag mig av olika metoder bl.a. coaching och CommuniCards - allt utifrån vad jag hör att du behöver och är redo för.


En samtals-session kostar 750 kronor för 50 minuter till privatpersoner.
Vid företagsfakturering, kontakta mig.


 

Det är du som väljer vem du ska vara