Kurs i sorgbearbetning


Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.


En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och
sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.


Kursbeskrivning
Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.


Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg: inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

                                                                                                              Copyright © Svenska Institutet för SorgbearbetningEn kurs innefattar 8 tillfällen a´ 60 minuter, cirka 2 timmar för hemuppgifter mellan dessa tillfällen samt boken "Sorgbearbetning" av John W James och Russell Friedman (finns både som textbok och ljudbok).

Priset för kursen till privatpersoner är 5.900 kronor.
Vid företagsfakturering, kontakta mig.


Vill du boka en kurs? Kontakta mig så kommer vi överens om lämpligt datum och tid. Går att boka via "Boka Direkt" också och då kontaktar jag dig för en säkerställan.


Nedan kan du se en video från James & Friedman som berättar om bakgrunden till deras handlingsprogram för känslomässig läkning.