Sorgbearbetning


I mina samtal med människor har det ofta funnits något som hindrat dem från att komma vidare. Det sägas ofta till någon som är känslomässigt obearbetad att "släpp det där nu". Och visst skulle det göras det gick? Det blir ofta att människor ältar det som känns ofullständig, dvs det som inte blev sagt eller det som inte kunde sägas.

Det här gjorde att jag letade efter en metod där jag kunde erbjuda en hållbar lösning till personer som ville göra en förändring. Något som gjorde att personen kunde gå vidare på sin väg i livet.

Jag hittade metoden hos Svenska Institutet för Sorgbearbetning och är certifierad handledare i sorgbearbetning samt har byggt på med fördjupningskurs i sorgbearbetning.

Jag erbjuder en kurs som tar dig vidare i din sorg och inte bara prata om den. En kurs som arbetar med dig på djupet och med dina känslor så du får säga det du inte kunde säga eller kanske inte hann säga. Allt för att du ska bli hel igen och få tillbaka din energi där den ska vara - hos dig.

Bakom flikarna kan du dels läsa vad som innefattar att gå en kurs hos mig, delta i en grupp samt en skildring om sorg. "Förlåtelse är att låsa upp dörren för att släppa någon fri - och inse att fången var du."

         
Max Lucado