Regression

Regression, eller Tidigare-livs-terapi som det också heter, är ett