Regression

Regression, eller Tidigare-livs-terapi som det också heter, är en metod du kan använda i din personliga utveckling. Det kan hjälpa dig hitta lösningar och förklaringar till dina reaktioner, beteenden och relationer i nuvarande liv. Regression kan ta dig vidare i din personliga utveckling och du väljer själv vad som är viktigt för dig att ta med och/eller arbeta vidare med.

Du kan använda regression om du är nyfiken på vilka tidigare liv som du har levt.  

En session i regression kan beräknas till ca 1,5 - 2 timmar och kostar 1200:- till privatpersoner.
Vid företagsfakturering, kontakta mig.